streda 3. novembra 2010

Paintings 
                                                                                                                                                                                                           
                                                               : silicon on canvas, 2010

                                                     

utorok 2. novembra 2010

HELMET (misa)


                                    
                                   : nemecký porcelán, kobaltový dekor, 2008 

nedeľa 31. októbra 2010

   (nemecký porcelán, ručne maľovaný kobaltový dekor)

  Základným východiskom je tvaroslovie ľudovej keramiky  z oblasti Pukanca, ako  jedného z významných centier ľudovej hrnčiarskej tvorby.    
-tvary a dekory generované multiplikáciou pôvodných hrnčiarskych výrobkov